Træ i byggeri

boliger på lisbjerg bakkeMennesket har bygget i træ i tusindvis af år, men efter beton og stål har vundet frem, har vi i Danmark ikke haft tradition for det.
Men måske er en ny tradition på vej - flere bygninger i træ skyder frem.
Download hele artiklen fra Hedeselskabets tidskrift 'VÆKST', nr 3, 2017